Hôm nay, Thứ Hai ngày 11 tháng 12 năm 2023
Thứ Bảy, 07/05/2022 - 11:05:27
Tuần 32-33

   Lớp GD46-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 32]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 33]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

09-5-2022

Indesign CC (4)

GV: Lưu Tiến Khuynh

MT05,Lầu 9

 

THỨ HAI

16-05-2022

Indesign CC (7)

GV: Lưu Tiến Khuynh

MT05,Lầu 9

THỨ TƯ

11-5-2022

Indesign CC (5)

GV: Lưu Tiến Khuynh

MT05,Lầu 9

 

THỨ TƯ

18-05-2022

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

13-5-2022

Indesign CC (6)

GV: Lưu Tiến Khuynh

MT05,Lầu 9

 

THỨ SÁU

20-05-2022

Indesign CC (8)

GV: Lưu Tiến Khuynh

MT05,Lầu 9

   Lớp GD46-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 32]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 313

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

09-5-2022

Ý tưởng sáng tạo (6)

Gv: ThS.Phạm Như Linh

MT02, Lầu 6

 

THỨ HAI

16-05-2022

Typography (2)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT02, Lầu 6

THỨ TƯ

11-5-2022

Ý tưởng sáng tạo (7)

Gv: ThS.Phạm Như Linh

MT02, Lầu 6

 

THỨ TƯ

18-05-2022

Typography (3)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

Nộp bài ý tưởng ST cho TT trung tâm

MT02, Lầu 6

THỨ SÁU

13-5-2022

Typography (1)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT02, Lầu 6

 

THỨ SÁU

20-05-2022

Typography (4)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT02, Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.