Hôm nay, Thứ Ba ngày 4 tháng 10 năm 2022
Thứ Sáu, 22/04/2022 - 15:58:07
Tuần 30-31

  Lớp GD46-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 30]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 31]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

25-04-2022

Nhiếp ảnh (8)

GV: Hunh Lê Chung

MT05,Lầu 9

 

THỨ HAI

02-05-2022

Nghỉ lễ 30/4-01/05

MT05,Lầu 9

THỨ TƯ

27-04-2022

Indesign CC (1)

GV: Lưu Tiến Khuynh

MT05,Lầu 9

 

THỨ TƯ

04-05-2022

Indesign CC (2)

GV: Lưu Tiến Khuynh

Nộp bài Nhiếp ảnh cho TT trung tâm

MT05,Lầu 9

THỨ SÁU

29-04-2022

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

06-05-2022

Indesign CC (3)

GV: Lưu Tiến Khuynh

MT05,Lầu 9

   Lớp GD46-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 30]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 31]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

25-04-2022

Ý tưởng sáng tạo (1)

Gv: ThS.Phạm Như Linh

MT02, Lầu 6

 

THỨ HAI

02-05-2022

Nghỉ lễ 30/4-01/5

 

THỨ TƯ

27-04-2022

Ý tưởng sáng tạo (2)

Gv: ThS.Phạm Như Linh

MT02, Lầu 6

 

THỨ TƯ

04-05-2022

Ý tưởng sáng tạo (4)

Gv: ThS.Phạm Như Linh

MT02, Lầu 6

THỨ SÁU

29-04-2022

Ý tưởng sáng tạo (3)

Gv: ThS.Phạm Như Linh

MT02, Lầu 6

 

THỨ SÁU

06-05-2022

Ý tưởng sáng tạo (5)

Gv: ThS.Phạm Như Linh

MT02, Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.