Hôm nay, Thứ Hai ngày 11 tháng 12 năm 2023
Thứ Sáu, 08/04/2022 - 10:51:48
Tuần 28-29

   Lớp GD46-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 28]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 29]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

11-04-2022

Nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương

 

 

THỨ HAI

18-04-2022

Nhiếp ảnh (5)

GV: Hunh Lê Chung

Nộp bài Màu sắc & bố cục cho TT trung tâm

MT05,Lầu 9

THỨ TƯ

13-04-2022

Nhiếp ảnh (3)

GV: Hunh Lê Chung

 MT05,Lầu9

 

THỨ TƯ

20-04-2022

Nhiếp ảnh (6)

GV: Hunh Lê Chung

MT05,Lầu 9

THỨ SÁU

15-04-2022

Nhiếp ảnh (4)

GV: Hunh Lê Chung

MT05,Lầu 9

 

THỨ SÁU

22-04-2022

Nhiếp ảnh (7)

GV: Hunh Lê Chung

MT05,Lầu 9

   Lớp GD46-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 28]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 29]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

11-04-2022

Nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương

 

 

THỨ HAI

18-04-2022

Indesign CC  (10)

GV: Mai Xuân Hưng

MT05, Lầu 9

THỨ TƯ

13-04-2022

Indesign CC  (8)

GV: Mai Xuân Hưng

MT05, Lầu 9

 

THỨ TƯ

20-04-2022

Indesign CC  (11)

GV: Mai Xuân Hưng

MT05, Lầu 9

THỨ SÁU

15-04-2022

Indesign CC  (9)

GV: Mai Xuân Hưng

MT05, Lầu 9

 

THỨ SÁU

22-04-2022

Indesign CC  

Thi kết thúc môn

MT05, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.