Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023
Thứ Bảy, 12/03/2022 - 18:54:25
Tuần 24-25

   Lớp GD46-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 24]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 25]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

14-03-2022

Màu sắc & Bố cục (6)

GV: Nguyễn Khắc Huynh

Hình họa

     Lầu 2

 

THỨ HAI

21-03-2022

Lớp nghỉ

THỨ TƯ

16-03-2022

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

23-03-2022

Màu sắc & Bố cục (7)

GV: Nguyễn Khắc Huynh

Hình họa

 Lầu 2

THỨ SÁU

18-03-2022

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

25-03-2022

Màu sắc & bố cục  (8)

GV: Nguyễn Khắc Huynh

Hình họa

lầu 2

  Lớp GD46-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 24]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 25]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

14-03-2022

Nhiếp ảnh (4)

Gv: ThS. Biện Xuân Trường

MT05, lầu 9

 

THỨ HAI

21-03-2022

Nhiếp ảnh (8)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

Studio, Lầu 8

THỨ TƯ

16-03-2022

Nhiếp ảnh (5)

Gv: ThS. Biện Xuân Trường

Studio,Lầu 8

tòa nhà cũ

 

THỨ TƯ

23-03-2022

Indesign cc (1)

GV: Mai Xuân Hưng

MT05, lầu 9

THỨ SÁU

18-03-2022

Nhiếp ảnh (6)

Gv: ThS. Biện Xuân Trường

Studio Lầu 8

tòa nhà cũ

 

THỨ SÁU

25-03-2022

Indesign cc (2)

GV: Mai xuân Hưng 

MT05, lầu 9

CHỦ NHẬT

20-03-2022

Nhiếp ảnh (7)

Gv: ThS. Biện Xuân Trường

Chụp tại trường

   8h00-11h00

 

 

 

 

   

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.