Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023
Thứ Năm, 24/02/2022 - 15:22:39
Tuần 22-23

   Lớp GD46-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 22]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 23]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

28-02-2022

Hệ điều hành mac OS (2)

Gv: Nguyễn Anh Minh

MT01,Lầu 6

 

THỨ HAI

07-03-2022

Màu sắc & Bố cục (3)

GV: Nguyễn Khắc Huynh

Hình họa

 Lầu 2

THỨ TƯ

02-03-2022

Màu sắc & Bố cục (1)

GV: Nguyễn Khắc Huynh

Hình họa

    Lầu 2

 

THỨ TƯ

09-03-2022

Màu sắc & Bố cục (4)

GV: Nguyễn Khắc Huynh

Hình họa

 Lầu 2

THỨ SÁU

04-03-2022

Màu sắc & Bố cục (2)

GV: Nguyễn Khắc Huynh

Hình họa

    Lầu 2

 

THỨ SÁU

11-03-2022

Màu sắc & Bố cục (5)

GV: Nguyễn Khắc Huynh

Hình họa

    Lầu 2

   Lớp GD46-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 22]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 23]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

28-02-2022

Photoshop cc  (23)

Gv: thS. Lê Phương Thảo

MT05,Lầu 9

 

THỨ HAI

07-03-2022

Hệ điều hành Mac os (2)

Gv: Nguyễn Anh Minh

MT01, Lầu 6

THỨ TƯ

02-03-2022

Mạng nội bộ (1)

Gv:Nguyễn Anh Minh

MT05 ,Lầu 6

 

THỨ TƯ

09-03-2022

Nhiếp ảnh (1)

Gv: ThS. Biện Xuân Trường

MT05,Lầu 9

THỨ SÁU

04-03-2022

Hệ điều hành Mac OS (1)

Gv:Nguyễn Anh Minh

MT01,Lầu 6

 

THỨ SÁU

11-03-2022

Nhiếp ảnh (2)

Gv: ThS. Biện Xuân Trường

MT05,Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.