Hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022
Thứ Hai, 31/01/2022 - 14:04:16
Tuần 20-21

    Lớp GD46-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 20]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 21]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

14-02-2022

Photoshop CC (22)

Gv: Nguyễn Giao Xuân

MT05,Lầu 9

 

THỨ HAI

21-02-2022

Photoshop CC 

Thi kết thúc môn

Thi online

THỨ TƯ

16-02-2022

Photoshop CC (23)

Gv: Nguyễn Giao Xuân

MT05,Lầu 9

 

THỨ TƯ

23-02-2022

Mạng nội bộ (1)

Gv: Nguyễn Anh Minh

MT05, Lầu 9

THỨ SÁU

18-02-2022

Photoshop CC (24)

Gv: Nguyễn Giao Xuân

MT05,Lầu 9

 

THỨ SÁU

25-02-2022

Hệ điều hành Mac os (1)

Gv: Nguyễn Anh Minh

MT01, Lầu 6

   Lớp GD46-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 20]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 21]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

14-02-2022

Photoshop CC (17)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

MT05,Lầu 9

 

THỨ HAI

21-02-2022

Photoshop CC (20)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

MT05, Lầu 9

THỨ TƯ

16-02-2022

Photoshop CC (18)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

MT05,Lầu 9

 

THỨ TƯ

23-02-2022

Photoshop CC (21)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

MT05, Lầu 9

THỨ SÁU

18-02-2022

Photoshop CC (19)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

MT05,Lầu 9

 

THỨ SÁU

25-02-2022

Photoshop CC (22)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

MT05, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.