Hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022
Thứ Bảy, 01/01/2022 - 13:56:19
Tuần 16-17

   Lớp GD46-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 16]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 17]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

03-01-2022

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

10-01-2022

Photoshop CC (13)

Gv: Nguyễn Giao Xuân

Học Online

THỨ TƯ

05-01-2022

Photoshop CC (11)

Gv: Nguyễn Giao Xuân

Học Online

 

THỨ TƯ

12-01-2022

Photoshop CC

Gv: Nguyễn Giao Xuân

Thi giữa môn

Học Online

THỨ SÁU

07-01-2022

Photoshop CC (12)

Gv: Nguyễn Giao Xuân

Học Online

 

THỨ SÁU

14-01-2022

Photoshop CC (14)

Gv: Nguyễn Giao Xuân

Học Online

 

  Lớp GD46-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 16]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 17]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

03-01-2022

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

10-01-2022

Photoshop CC (12)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

MT05,Lầu 9

THỨ TƯ

05-01-2022

Photoshop CC (10)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

MT05,Lầu 9

 

THỨ TƯ

12-01-2022

Photoshop CC (13)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

MT05,Lầu 9

THỨ SÁU

07-01-2022

Photoshop CC (11)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

MT05,Lầu 9

 

THỨ SÁU

14-01-2022

Photoshop CC

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

thi giữa môn

MT05,Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.