Hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022
Chủ nhật, 19/12/2021 - 07:01:03
Tuần 14-15

   Lớp GD46-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 14]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 15]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

20-12-2021

Photoshop CC (6)

Gv: Nguyễn Giao Xuân

Học Online

 

THỨ HAI

27-12-2021

Photoshop CC (9)

Gv: Nguyễn Giao Xuân

Học Online

THỨ TƯ

22-12-2021

Photoshop CC (7)

Gv: Nguyễn Giao Xuân

Học Online

 

THỨ TƯ

29-12-2021

Photoshop CC (10)

Gv: Nguyễn Giao Xuân

Học Online

THỨ SÁU

24-12-2021

Photoshop CC (8)

Gv: Nguyễn Giao Xuân

Học Online

 

THỨ SÁU

31-12-2021

Photoshop CC (11)

Gv: Nguyễn Giao Xuân

Học Online

    Lớp GD46-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 14]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 15]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

20-12-2021

Photoshop CC (5)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

MT05,Lầu 9

 

THỨ HAI

27-12-2021

Photoshop CC (7)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

Nộp bài Màu sắc & bố cục

MT05,Lầu 9

THỨ TƯ

22-12-2021

Photoshop CC (6)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

MT05,Lầu 9

 

THỨ TƯ

29-12-2021

Photoshop CC (8)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

MT05,Lầu 9

THỨ SÁU

24-12-2021

Lớp nghỉ

 

 

THỨ SÁU

31-12-2021

Photoshop CC (9)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

MT05,Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.