Hôm nay, Thứ Bảy ngày 24 tháng 2 năm 2024
Thứ Năm, 23/03/2023 - 08:58:51
HDTN tuần 1,2,3 &4

STT

HỌ & TÊN GV

TUẦN 1

TUẦN 2

TUẦN 3

TUẦN 4

TUẦN 5

Duyết tốt nghiệp

lần 1

TUẦN 5

Duyết tốt nghiệp

lần 1

01

Nguyễn Khắc Huynh

Thứ Tư

22/3/2023

Phòng MT03

Thứ Tư

29/3/2023

Phòng MT03

Thứ Ba

04/4/2023

Phòng MT03

Thứ Ba

18/4/2023

Phòng MT03

 

Thứ Bảy

22/4/2022

MT03

02

Nguyễn Văn Thịnh

Thứ Năm

23/3/2023

Phòng MT03

Thứ Năm

30/3/2023

Phòng MT03

Thứ Năm

06/4/2023

Phòng MT03

Thứ Năm

12/4/2023

Phòng MT03

Thứ Năm

20/4/2023

MT03

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.