Hôm nay, Thứ Bảy ngày 24 tháng 2 năm 2024
Thứ Sáu, 02/12/2022 - 15:14:03
Tuần 82-83

    Lớp GD45-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 82]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 83]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

05-12-2022

Tk Bao bì  (9)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT04,Lầu 6

 

THỨ HAI

12-12-2022

Portfolio (3)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT04,Lầu 6

THỨ TƯ

07-12-2022

Portfolio (1)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT04,Lầu 6

 

THỨ TƯ

14-12-2022

Portfolio (4)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

Nộp bài Tk Bao bì cho TT trung tâm

MT04,Lầu 6

THỨ SÁU

09-12-2022

Portfolio (2)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT04,Lầu 6

 

THỨ SÁU

16-12-2022

Lớp nghỉ

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.