Hôm nay, Thứ Hai ngày 11 tháng 12 năm 2023
Thứ Bảy, 05/11/2022 - 14:22:58
Tuần 78-79

  Lớp GD45-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 78]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 79]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

07-11-2022

TK Brochure,catalogue (7)

Gv: Nguyễn Phúc Thịnh

MT04,Lầu 6

 

THỨ HAI

14-11-2022

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

09-11-2022

TK giao diện web (15)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT04,Lầu 6

 

THỨ TƯ

16-11-2022

Tk Bao bì  (1)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT04,Lầu 6

THỨ SÁU

11-11-2022

Lớp nghỉ

MT04,Lầu 6

 

THỨ SÁU

18-11-2022

Tk Bao bì  (2)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

Nộp bài Brochure cho TT trung tâm

MT04,Lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.