Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023
Thứ Sáu, 21/10/2022 - 11:26:32
Tuần 76-77

   Lớp GD45-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 76]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 77]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

24-10-2022

TK Brochure,catalogue (5)

Gv: Nguyễn Phúc Thịnh

MT04,Lầu 6

 

THỨ HAI

31-10-2022

TK Brochure,catalogue (7)

Gv: Nguyễn Phúc Thịnh

MT04, Lầu 6

THỨ TƯ

26-10-2022

TK giao diện web (12)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT04,Lầu 6

 

THỨ TƯ

02-11-2022

TK giao diện web (13)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT04, Lầu 6

THỨ SÁU

28-10-2022

TK Brochure,catalogue (6)

Gv: Nguyễn Phúc Thịnh

MT04,Lầu 6

 

THỨ SÁU

04-11-2022

TK giao diện web (14)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT04, Lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.