Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023
Thứ Sáu, 07/10/2022 - 14:47:52
Tuần 74-75

  Lớp GD45-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 74]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

10-10-2022

TK Brochure,catalogue (1)

Gv: Nguyễn Phúc Thịnh

Nộp bài TK Poster cho TT trung tâm

MT04,Lầu 6

 

THỨ HAI

17-10-2022

TK Brochure,catalogue (3)

Gv: Nguyễn Phúc Thịnh

MT04, Lầu 6

THỨ TƯ

12-10-2022

TK giao diện web (10)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT04,Lầu 6

 

THỨ TƯ

19-10-2022

TK giao diện web (11)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT04, Lầu 6

THỨ SÁU

14-10-2022

TK Brochure,catalogue (2)

Gv: Nguyễn Phúc Thịnh

MT04,Lầu 6

 

THỨ SÁU

21-10-2022

TK Brochure,catalogue (4)

Gv: Nguyễn Phúc Thịnh

MT04, Lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.