Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023
Thứ Bảy, 24/09/2022 - 14:49:46
Tuần 72-73

   Lớp GD45-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 73]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

26-9-2022

TK Poster (6)

Gv: Nguyễn Phúc Thịnh

MT04,Lầu 6

 

THỨ HAI

03-10-2022

TK Poster (7)

Gv: Nguyễn Phúc Thịnh

MT04, Lầu 6

THỨ TƯ

28-9-2022

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

05-10-2022

TK giao diện web (7)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT04, Lầu 6

THỨ SÁU

30-9-2022

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

07-10-2022

TK giao diện web (8)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT04, Lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.