Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023
Thứ Sáu, 26/08/2022 - 14:41:55
Tuần 68-69

   Lớp GD45-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-8-2022

TK Poster (1)

Gv: Nguyễn Phúc Thịnh

Nộp bài CIP cho TT trung tâm

MT02,Lầu 6

 

THỨ HAI

05-9-2022

Lớp nghỉ

THỨ TƯ

31-8-2022

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

07-9-2022

TK Poster (2)

Gv: Nguyễn Phúc Thịnh

MT04, Lầu 6

THỨ SÁU

02-9-2022

Nghỉ lễ

 

 

THỨ SÁU

09-9-2022

TK Poster  (3)

Gv: Nguyễn Phúc Thịnh

MT04, Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.