Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023
Thứ Bảy, 13/08/2022 - 08:58:23
Tuần 66-67

  Lớp GD45-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-8-2022

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

22-8-2022

Lớp nghỉ

THỨ TƯ

17-8-2022

TK giao diện web (2)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT04,Lầu 6

 

THỨ TƯ

24-8-2022

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

19-8-2022

TK giao diện web (3)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT04,Lầu 6

 

THỨ SÁU

26-8-2022

Lớp nghỉ

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.