Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023
Thứ Bảy, 30/07/2022 - 10:31:41
Tuần 64-65

   Lớp GD45-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

01-8-2022

Nhận diện thương hiệu (8)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT02,Lầu 6

 

THỨ HAI

08-8-2022

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

03-8-2022

Nhận diện thương hiệu (9)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT02,Lầu 6

 

THỨ TƯ

10-8-2022

Tk giao diện web (1)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT04, Lầu 6

THỨ SÁU

05-8-2022

Lớp nghỉ

 

 

THỨ SÁU

12-8-2022

Tk giao diện web (2)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT04, Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.