Hôm nay, Thứ Ba ngày 4 tháng 10 năm 2022
Thứ Bảy, 02/07/2022 - 15:10:19
Tuần 60-61

  Lớp GD45-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 60]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 61]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

04-7-2022

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

11-7-2022

Nhận diện thương hiệu (3)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT02, Lầu 6

THỨ TƯ

06-7-2022

Nhận diện thương hiệu (1)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT02,Lầu 6

 

THỨ TƯ

13-7-2022

Nhận diện thương hiệu (4)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT02,Lầu 6

THỨ SÁU

08-7-2022

Nhận diện thương hiệu (2)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

Nộp bài Copywrite cho TT trung tâm

MT02,Lầu 6

 

THỨ SÁU

15-7-2022

Nhận diện thương hiệu (5)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT02, Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.