Hôm nay, Thứ Tư ngày 27 tháng 10 năm 2021
Thứ Sáu, 15/01/2021 - 15:48:18
Tuần 6 - 7

 

Lớp GD45-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 07]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 08]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

22-02-2021

Lớp nghỉ

Phòng học Hình hoạ, Lầu 2

 

THỨ HAI

01-03-2021

Hệ điều hành Mac oxs (01)

Gv: Nguyễn Anh Minh

MT01, lầu 6

THỨ TƯ

24-02-2021

Màu sắc & Bố cục (07)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

Phòng học Hình hoạ, Lầu 2

 

THỨ TƯ

03-03-2021

Hệ điều hành Mac oxs (02)

Gv: Nguyễn Anh Minh

MT01, lầu 6

THỨ SÁU

26-02-2021

Hệ thống mạng nội bộ (01)

Gv: Nguyễn Anh Minh

MT04, lầu 6

 

THỨ SÁU

05-03-2021

Adobe Illustrator (01)

Gv: ThS. Lê Minh Thành

MT01, lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.