Hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022
Thứ Bảy, 18/06/2022 - 10:37:36
Tuần 58-59

   Lớp GD45-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 58]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 59]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

20-6-2022

Tâm lý khách hàng (4)

GV: Lê Văn Trí

MT02, Lầu 6

 

THỨ HAI

27-6-2022

Copywrite   (3)

GV: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

Nộp bài Tâm lý khách hàng cho TT trung tâm

MT02, Lầu 6

THỨ TƯ

22-6-2022

Copywrite   (1)

GV: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT02, Lầu 6

 

THỨ TƯ

29-6-2022

Copywrite   (4)

GV: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT02, Lầu 6

THỨ SÁU

24-6-2022

Copywrite   (2)

GV: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT02, Lầu 6

 

THỨ SÁU

01-7-2022

Lớp nghỉ

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.