Hôm nay, Thứ Hai ngày 5 tháng 12 năm 2022
Thứ Sáu, 20/05/2022 - 12:19:00
Tuần 54-55

  Lớp GD45-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 54]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 55]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

23-5-2022

TK Tạp chí (4)

Gv: Võ Ngọc Huy

MT02, Lầu 6

 

THỨ HAI

30-5-2022

TK Tạp chí (7)

Gv: Võ Ngọc Huy

MT02, Lầu 6

THỨ TƯ

25-5-2022

TK Tạp chí (5)

Gv: Võ Ngọc Huy

MT02, Lầu 6

 

THỨ TƯ

01-6-2022

TK Lịch thiệp (1)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, Lầu 6

THỨ SÁU

27-5-2022

TK Tạp chí (6)

Gv: Võ Ngọc Huy

MT02, Lầu 6

 

THỨ SÁU

03-6-2022

TK Lịch thiệp (2)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.