Hôm nay, Thứ Ba ngày 4 tháng 10 năm 2022
Thứ Bảy, 07/05/2022 - 11:06:38
Tuần 52-53

   Lớp GD45-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 52]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 53]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

09-5-2022

Marketing (7)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

MT02, Lầu 6

 

THỨ HAI

16-05-2022

TK Tạp chí (1)

Gv: Võ Ngọc Huy

MT02, Lầu 6

THỨ TƯ

11-5-2022

Marketing (8)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

MT02, Lầu 6

 

THỨ TƯ

18-05-2022

TK Tạp chí (2)

Gv: Võ Ngọc Huy

Nộp bài Marketing cho TT trung tâm

MT02, Lầu 6

THỨ SÁU

13-5-2022

Marketing (9)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

MT02, Lầu 6

 

THỨ SÁU

20-05-2022

TK Tạp chí (3)

Gv: Võ Ngọc Huy

MT02, Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.