Hôm nay, Thứ Ba ngày 4 tháng 10 năm 2022
Thứ Sáu, 22/04/2022 - 15:59:11
Tuần 50-51

   Lớp GD45-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 50]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 51]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

25-04-2022

Marketing (2)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

MT02, Lầu 6

 

THỨ HAI

02-05-2022

Nghỉ lễ 30/4-01/5

MT02, Lầu 6

THỨ TƯ

27-04-2022

Marketing (3)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

MT02, Lầu 6

 

THỨ TƯ

04-05-2022

Marketing (5)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

MT02, Lầu 6

THỨ SÁU

29-04-2022

Marketing (4)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

Nộp bài Typography cho TT trung tâm

MT02, Lầu 6

 

THỨ SÁU

06-05-2022

Marketing (6)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

MT02, Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.