Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023
Thứ Sáu, 08/04/2022 - 10:52:59
Tuần 48-49

   Lớp GD45-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 48]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 49]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

11-04-2022

Nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương

 

 

THỨ HAI

18-04-2022

Typography (9)

Gv: Lê Minh Thành

MT02, Lầu 6

THỨ TƯ

13-04-2022

Typography (8)

Gv: Lê Minh Thành

MT02, Lầu 6

 

THỨ TƯ

20-04-2022

Typography (10)

Gv: Lê Minh Thành

MT02, Lầu 6

THỨ SÁU

15-04-2022

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

22-04-2022

Marketing (1)

GV: Trần Duy Điền Sơn Trân

MT02, Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.