Hôm nay, Thứ Ba ngày 4 tháng 10 năm 2022
Thứ Sáu, 25/03/2022 - 16:24:11
Tuần 46-47

   Lớp GD45-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 46]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 47]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

28-03-2022

Typography (3)

Gv: Lê Minh Thành

MT02, Lầu 6

 

THỨ HAI

04-04-2022

Typography (6)

Gv: Lê Minh Thành

MT02, Lầu 6

THỨ TƯ

30-03-2022

Typography (4)

Gv: Lê Minh Thành

MT02, Lầu 6

 

THỨ TƯ

06-04-2022

Typography (7)

Gv: Lê Minh Thành

MT02, Lầu 6

THỨ SÁU

01-04-2022

Typography (5)

Gv: Lê Minh Thành

MT02, Lầu 6

 

THỨ SÁU

08-04-2022

Lớp nghỉ

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.