Hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022
Thứ Hai, 31/01/2022 - 14:05:16
Tuần 40-41

   Lớp GD45-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 40]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 41]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

14-02-2022

Kỹ thuật in (5)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

Mt02, Lầu 6

 

THỨ HAI

21-02-2022

Kỹ thuật in (8)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

Mt02, Lầu 6

THỨ TƯ

16-02-2022

Kỹ thuật in (6)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

Mt02, Lầu 6

 

THỨ TƯ

23-02-2022

Nhiếp ảnh (1)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

Mt02, Lầu 6

THỨ SÁU

18-02-2022

Kỹ thuật in (7)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

Mt02, Lầu 6

 

THỨ SÁU

25-02-2022

Nhiếp ảnh (2)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

Mt02, Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.