Hôm nay, Thứ Tư ngày 27 tháng 10 năm 2021
Thứ Sáu, 15/01/2021 - 15:43:46
Tuần 4 - 5

 Lớp GD45-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 05]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 06]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-01-2021

Màu sắc & Bố cục (01)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

Phòng học Hình hoạ, Lầu 2

 

THỨ HAI

25-01-2021

Màu sắc & Bố cục (04)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

Phòng học Hình hoạ, Lầu 2

THỨ TƯ

20-01-2021

Màu sắc & Bố cục (02)

Gv: Lê Phương Thảo

Phòng học Hình hoạ, Lầu 2

 

THỨ TƯ

27-01-2021

Màu sắc & Bố cục (05)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

Phòng học Hình hoạ, Lầu 2

THỨ SÁU

22-01-2021

Màu sắc & Bố cục (03)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

Phòng học Hình hoạ, Lầu 2

 

THỨ SÁU

29-01-2021

Màu sắc & Bố cục (06)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

Phòng học Hình hoạ, Lầu 2

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.