Hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022
Thứ Bảy, 01/01/2022 - 13:57:17
Tuần 36-37

   Lớp GD45-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 36]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 37]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

03-01-2022

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

10-01-2022

Indesign CC (11)

GV: Mai Xuân Hưng

Học Online

THỨ TƯ

05-01-2022

Indesign CC (9)

GV: Mai Xuân Hưng

Học Online

 

THỨ TƯ

12-01-2022

Indesign CC (12)

GV: Mai Xuân Hưng

Thi kết thúc môn

Học Online

THỨ SÁU

07-01-2022

Indesign CC (10)

GV: Mai Xuân Hưng

Học Online

 

THỨ SÁU

14-01-2022

Kỹ thuật in  (1)

Gv:.Nguyễn Hoàng Nhơn

Học Online

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.