Hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022
Chủ nhật, 19/12/2021 - 07:00:11
Tuần 34-35

    Lớp GD45-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 34]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 35]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

20-12-2021

Indesign CC (3)

GV: Mai Xuân Hưng

Học Online

 

THỨ HAI

27-12-2021

Indesign CC (6)

GV: Mai Xuân Hưng

Học Online

THỨ TƯ

22-12-2021

Indesign CC (4)

GV: Mai Xuân Hưng

Học Online

 

THỨ TƯ

29-12-2021

Indesign CC (7)

GV: Mai Xuân Hưng

Học Online

THỨ SÁU

24-12-2021

Indesign CC (5)

GV: Mai Xuân Hưng

Học Online

 

THỨ SÁU

31-12-2021

Indesign CC (8)

GV: Mai Xuân Hưng

Học Online

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.