Hôm nay, Thứ Tư ngày 27 tháng 10 năm 2021
Thứ Năm, 31/12/2020 - 09:20:32
Tuần 3 - 4

 

Lớp GD45-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 3]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 4]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

04-01-2020

Hình Hoạ (06)

Gv: Biện Xuân Trường

Phòng học Hình hoạ, Lầu 2

 

THỨ HAI

11-01-2020

Hình Hoạ (09)

Gv: Biện Xuân Trường

Phòng học Hình hoạ, Lầu 2

THỨ TƯ

06-01-2020

Hình Hoạ (07)

Gv: Biện Xuân Trường

Phòng học Hình hoạ, Lầu 2

 

THỨ TƯ

13-01-2020

Hình Hoạ (10)

Gv: Biện Xuân Trường

Lớp đi thực tế

THỨ SÁU

08-01-2020

Hình Hoạ (8)

Gv: Biện Xuân Trường

Phòng học Hình hoạ, Lầu 2

 

THỨ SÁU

15-01-2021

Hình Hoạ (11)

Gv: Biện Xuân Trường

Lớp đi thực tế

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.