Hôm nay, Thứ Bảy ngày 27 tháng 11 năm 2021
Thứ Bảy, 23/10/2021 - 21:07:10
Tuần 26-27

   Lớp GD45-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 26]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 27]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

25-10-2021

Photoshop CC (11)

Gv: Nguyễn Giao Xuân

Học Online

 

THỨ HAI

01-11-2021

Photoshop CC

Gv: Nguyễn Giao Xuân

Thi giữa môn

Thi Online

THỨ TƯ

27-10-2021

Photoshop CC (12)

Gv: Nguyễn Giao Xuân

Học Online

 

THỨ TƯ

03-11-2021

Photoshop CC (14)

Gv: Nguyễn Giao Xuân

Học Online

THỨ SÁU

29-10-2021

Photoshop CC (13)

Gv: Nguyễn Giao Xuân

Học Online

 

THỨ SÁU

05-11-2021

Photoshop CC (15)

Gv: Nguyễn Giao Xuân

Học Online

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.