Hôm nay, Thứ Tư ngày 17 tháng 8 năm 2022
Thứ Sáu, 14/05/2021 - 14:35:13
Tuần 22-23

   Lớp GD45-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 22]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 23]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

17-05-2021

Lớp nghỉ

 

THỨ HAI

24-05-2021

Photoshop CC (4)

Gv: Nguyễn Giao Xuân

MT06, lầu 9

THỨ TƯ

19-05-2021

Photoshop CC (2)

Gv: Nguyễn Giao Xuân

MT06, lầu 9

 

THỨ TƯ

26-05-2021

Photoshop CC (5)

Gv: Nguyễn Giao Xuân

MT06, lầu 9

THỨ SÁU

21-05-2021

Photoshop CC (3)

Gv: Nguyễn Giao Xuân

MT06, lầu 9

 

THỨ SÁU

28-05-2021

Lớp nghỉ

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.