Hôm nay, Thứ Tư ngày 17 tháng 8 năm 2022
Thứ Tư, 28/04/2021 - 15:18:39
Tuần 20-21

   Lớp GD45-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 20]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 21]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

03-05-2021

Nghỉ lễ

 

 

THỨ HAI

10-05-2021

Illustrator CC (19)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT06, lầu 9

THỨ TƯ

05-05-2021

Illustrator CC (17)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT06,lầu 9

 

THỨ TƯ

12-05-2021

Illustrator CC

Thi kết thúc môn

MT06, lầu 9

THỨ SÁU

07-05-2021

Illustrator CC (18)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT06,lầu 9

 

THỨ SÁU

14-05-2021

Photoshop CC (1)

Gv: Nguyễn Giao Xuân

MT06, lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.