Hôm nay, Thứ Tư ngày 17 tháng 8 năm 2022
Thứ Sáu, 02/04/2021 - 14:59:54
Tuần 16-17

   Lớp GD45-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 16]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 17]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

05-04-2021

Illustrator CC (10)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT06,lầu 9

 

THỨ HAI

12-04-2021

Màu sắc & Bố cục (p2)(1)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

MT06, lầu 9

THỨ TƯ

07-04-2021

Illustrator CC (11)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT06,lầu 9

 

THỨ TƯ

14-04-2021

Màu sắc & Bố cục (p2)(2)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

MT06, lầu 9

THỨ SÁU

09-04-2021

Illustrator CC (12)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT06,lầu 9

 

THỨ SÁU

16-04-2021

Illustrator CC (13)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT06, lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.