Hôm nay, Thứ Tư ngày 27 tháng 10 năm 2021
Thứ Sáu, 19/03/2021 - 16:02:22
Tuần 14-15

   Lớp GD45-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 14]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 15]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

22-03-2021

Illustrator CC (4)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT06, lầu 9

 

THỨ HAI

29-03-2021

Illustrator CC (7)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT06, lầu 9

THỨ TƯ

24-03-2021

Illustrator CC (5)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT06, lầu 9

 

THỨ TƯ

31-03-2021

Illustrator CC (8)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT06, lầu 9

THỨ SÁU

26-03-2021

Illustrator CC (6)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT06 , lầu 9

 

THỨ SÁU

02-04-2021

Illustrator CC (9)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT06, lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.