Hôm nay, Thứ Tư ngày 27 tháng 10 năm 2021
Thứ Sáu, 05/03/2021 - 11:27:45
Tuần 12-13

    Lớp GD45-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 12]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 13]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

08-03-2021

mạng nội bộ (1)

Gv: Nguyễn Anh Minh

MT06,lầu 9

 

THỨ HAI

15-03-2021

Hệ điều hành Mac os (2)

Gv: Nguyễn Anh Minh

Nộp bài Màu sắc & bố cục cho TT trung tâm

MT1, lầu 6

Sau 11h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

THỨ TƯ

10-03-2021

Hệ điều hành Mac os (1)

Gv: Nguyễn Anh Minh

MT1, lầu 6

 

THỨ TƯ

17-03-2021

Illustrator CC (2)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT06, lầu 9

THỨ SÁU

12-03-2021

Illustrator CC (1)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT06,lầu 9

 

THỨ SÁU

19-03-2021

Illustrator CC (3)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT06, lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.