Hôm nay, Thứ Tư ngày 27 tháng 10 năm 2021
Thứ Năm, 25/02/2021 - 12:21:34
Tuần 11-12

   Lớp GD45-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 11]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 12]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

01-03-2021

Lớp nghỉ

 

THỨ HAI

08-03-2021

Mạng nội bộ  (1)

Gv: Nguyễn Anh Minh 

MT06, lầu 9

THỨ TƯ

03-03-2021

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

10-03-2021

Mac Os  (1)

Gv: Nguyễn Anh Minh

MT01, lầu 6

THỨ SÁU

05-03-2021

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

12-03-2021

Illustrator CC  (1)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT06, lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.