Hôm nay, Thứ Ba ngày 2 tháng 3 năm 2021
Thứ Hai, 09/11/2020 - 09:46:56
TUẦN 8 - 9

 Lớp GD44-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 8]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 9]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

09-11-2020

Illustrator CC (1)

Gv: Th.S Lê Phương Thảo

MT04, Lầu 6

 

THỨ HAI

16-11-2020

Illustrator CC (4)

Gv: Th.S Lê Phương Thảo

MT04, Lầu 6

THỨ TƯ

11-11-2020

Illustrator CC (2)

Gv: Th.S Lê Phương Thảo

Nộp bài môn màu sắc & bố cục cho TT trung tâm

MT04, Lầu 6

Sau 10h30 HV chưa nộp bài coi như là trễ hạn

 

THỨ TƯ

18-11-2020

Illustrator CC (5)

Gv: Th.S Lê Phương Thảo

MT04, Lầu 6

THỨ SÁU

13-11-2020

Illustrator CC (3)

Gv: Th.S Lê Phương Thảo

MT04, Lầu 6

 

Lớp nghỉ

 

Lớp GD44-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 8]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 9]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

09-11-2020

Illustrator CC (3)

Gv: Th.S Lê Phương Thảo

MT05, Lầu 9

 

THỨ HAI

16-11-2020

Illustrator CC (6)

Gv: Th.S Lê Phương Thảo

MT05, Lầu 9

THỨ TƯ

11-11-2020

Illustrator CC (4)

Gv: Th.S Lê Phương Thảo

MT05, Lầu 9

 

THỨ TƯ

18-11-2020

Illustrator CC (7)

Gv: Th.S Lê Phương Thảo

MT05, Lầu 9

THỨ SÁU

13-11-2020

Illustrator CC (5)

Gv: Th.S Lê Phương Thảo

MT05, Lầu 9

 

Lớp nghỉ

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.