Hôm nay, Thứ Bảy ngày 24 tháng 2 năm 2024
Thứ Bảy, 30/07/2022 - 10:32:24
Tuần 75-76

     Lớp GD44-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 76]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

01-8-2022

Portfolio  (3)

Gv: ThS Phạm Như Linh

MT04,Lầu 6

 

THỨ HAI

08-8-2022

TK giao diện web (12)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT04, Lầu 6

THỨ TƯ

03-8-2022

Portfolio  (4)

Gv: ThS Phạm Như Linh

MT04,Lầu 6

 

THỨ TƯ

10-8-2022

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

05-8-2022

TK giao diện web (11)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT04,Lầu 6

 

THỨ SÁU

12-8-2022

Lớp nghỉ

    Lớp GD44-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 76]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

01-8-2022

Portfolio (3)

GV: ThS. Phạm Như Linh

MT05,Lầu 9

 

THỨ HAI

08-8-2022

 

 

THỨ TƯ

03-8-2022

Portfolio (4)

GV: ThS. Phạm Như Linh

Nộp bài Tk giao diện web cho TT trung tâm

MT05,Lầu 9

 

THỨ TƯ

10-8-2022

 

 

THỨ SÁU

05-8-2022

Lớp nghỉ kết thúc khóa học

 

 

THỨ SÁU

12-8-2022

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.