Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023
Thứ Hai, 11/07/2022 - 11:30:03
Tuần 73-74

  Lớp GD44-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 73]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 74]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-7-2022

Nghỉ hè

 

 

THỨ HAI

25-7-2022

TK giao diện web (10)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT04, Lầu 6

THỨ TƯ

20-7-2022

Nghỉ hè

 

 

THỨ TƯ

27-7-2022

Portfolio  (1)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT04, Lầu 6

THỨ SÁU

22-7-2022

Nghỉ hè

 

 

THỨ SÁU

29-7-2022

portfolio  (2)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT04, Lầu 6

  Lớp GD44-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 73]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 74]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-7-2022

Nghỉ hè

 

 

THỨ HAI

25-7-2022

Lớp nghỉ

THỨ TƯ

20-7-2022

Nghỉ hè

 

 

THỨ TƯ

27-7-2022

Portfolio (1)

GV: ThS. Phạm Như Linh

MT05, Lầu 9

THỨ SÁU

22-7-2022

Nghỉ hè

 

 

THỨ SÁU

29-7-2022

Portfolio (2)

GV: ThS. Phạm Như Linh

MT05, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.