Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023
Thứ Bảy, 02/07/2022 - 15:11:09
Tuần 71-72

  Lớp GD44-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

04-7-2022

TK giao diện web (5)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT04,Lầu 6

 

THỨ HAI

11-7-2022

TK giao diện web (8)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT04, Lầu 6

THỨ TƯ

06-7-2022

TK giao diện web (6)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT04,Lầu 6

 

THỨ TƯ

13-7-2022

TK giao diện web (9)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT04, Lầu 6

THỨ SÁU

08-7-2022

TK giao diện web (7)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

Nộp bài Bao bì cho TT trung tâm

MT04,Lầu 6

 

THỨ SÁU

15-7-2022

TK giao diện web (10)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT04, Lầu 6

  Lớp GD44-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

04-7-2022

TK giao diện web (11)

GV: Lưu Tiến Khuynh

MT04,Lầu 6

 

THỨ HAI

11-7-2022

TK giao diện web (14)

GV: Lưu Tiến Khuynh

MT04 , Lầu 6

THỨ TƯ

06-7-2022

TK giao diện web (12)

GV: Lưu Tiến Khuynh

MT04,Lầu 6

 

THỨ TƯ

13-7-2022

TK giao diện web (15)

GV: Lưu Tiến Khuynh

MT04, Lầu 6

THỨ SÁU

08-7-2022

TK giao diện web (13)

GV: Lưu Tiến Khuynh

Nộp bài Nhiếp ảnh cho TT trung tâm

MT04,Lầu 6

Sau 19h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn. HV đóng tiền học lại môn

 

THỨ SÁU

15-7-2022

Lớp nghỉ

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.