Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023
Thứ Bảy, 18/06/2022 - 10:35:07
Tuần 69-70

   Lớp GD44-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

20-6-2022

TK Bao Bì (9)

Gv: Võ Ngọc Huy

MT04,Lầu 6

 

THỨ HAI

27-6-2022

TK giao diện web (3)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT04, Lầu 6

THỨ TƯ

22-6-2022

TK giao diện web (1)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT04,Lầu 6

 

THỨ TƯ

29-6-2022

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

24-6-2022

TK giao diện web (2)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT04, Lầu 6

 

THỨ SÁU

01-7-2022

TK giao diện web (4)

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT04, Lầu 6

   Lớp GD44-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

20-6-2022

TK giao diện web (7)

GV: Lưu Tiến Khuynh

MT04,Lầu 6

 

THỨ HAI

27-6-2022

Lớp nghỉ

THỨ TƯ

22-6-2022

TK giao diện web (8)

GV: Lưu Tiến Khuynh

MT04,Lầu 6

 

THỨ TƯ

29-6-2022

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

24-6-2022

TK giao diện web (9)

GV: Lưu Tiến Khuynh

MT04,Lầu 6

 

THỨ SÁU

01-7-2022

TK giao diện web (11)

GV: Lưu Tiến Khuynh

MT04, Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.