Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023
Thứ Sáu, 20/05/2022 - 12:19:33
Tuần 65-66

   Lớp GD44-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

23-5-2022

Tk Lịch thiệp (2)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT04, Lầu 6

 

THỨ HAI

30-5-2022

Tk Lịch thiệp (5)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT04, Lầu 6

THỨ TƯ

25-5-2022

Tk Lịch thiệp (3)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

Nộpbài Poster và Brochure,catalogue cho TT trung tâm

MT04, Lầu 6

 

THỨ TƯ

01-6-2022

TK Bao Bì (1)

Gv: Võ Ngọc Huy

MT04, Lầu 6

THỨ SÁU

27-5-2022

Tk Lịch thiệp (4)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT04, Lầu 6

 

THỨ SÁU

03-6-2022

TK Bao Bì (2)

Gv: Võ Ngọc Huy

MT04, Lầu 6

   Lớp GD44-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

23-5-2022

TK Bao bì (4)

GV: Nguyễn Văn Thịnh

Nộp bài Brochure,catalogue cho TT trung tâm

MT04, Lầu 6

 

THỨ HAI

30-5-2022

TK Bao bì (7)

GV: Nguyễn Văn Thịnh

MT04 , Lầu 6

THỨ TƯ

25-5-2022

TK Bao bì (5)

GV: Nguyễn Văn Thịnh

MT04, Lầu 6

 

THỨ TƯ

01-6-2022

TK Bao bì (8)

GV: Nguyễn Văn Thịnh

MT04 , Lầu 6

THỨ SÁU

27-5-2022

TK Bao bì (6)

GV: Nguyễn Văn Thịnh

MT04, Lầu 6

 

THỨ SÁU

03-6-2022

TK Bao bì (9)

GV: Nguyễn Văn Thịnh

MT04, Lầu 6

CHỦ NHẬT

29-05-2022

Nhiếp ảnh (7)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

Chụp ngoại cảnh

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.