Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023
Thứ Bảy, 07/05/2022 - 11:07:36
Tuần 63-64

   Lớp GD44-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

09-5-2022

TK Brochure, catalogue (5)

GV: Nguyễn Khắc Huynh

MT04,Lầu 6

 

THỨ HAI

16-05-2022

TK Brochure, catalogue (7)

GV: Nguyễn Khắc Huynh

MT04, Lầu 6

THỨ TƯ

11-5-2022

TK Brochure, catalogue (6)

GV: Nguyễn Khắc Huynh

MT04,Lầu 6

 

THỨ TƯ

18-05-2022

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

13-5-2022

TK Poster  (7)

GV: ThS. Phạm Như Linh

MT04,Lầu 6

 

THỨ SÁU

20-05-2022

Tk Lịch thiệp (1)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

Nộp bài poster cho TT trung tâm

MT04, Lầu 6

  Lớp GD44-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

09-5-2022

TK Brochure,catalogue (5)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT04,Lầu 6

 

THỨ HAI

16-05-2022

TK Bao bì (1)

GV: Nguyễn Văn Thịnh

MT04 , Lầu 6

THỨ TƯ

11-5-2022

TK Brochure,catalogue (6)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT04,Lầu 6

 

THỨ TƯ

18-05-2022

TK Bao bì (2)

GV: Nguyễn Văn Thịnh

MT04 , Lầu 6

THỨ SÁU

13-5-2022

TK Brochure,catalogue (7)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT04,Lầu 6

 

THỨ SÁU

20-05-2022

TK Bao bì (3)

GV: Nguyễn Văn Thịnh

MT04, Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.