Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023
Thứ Sáu, 22/04/2022 - 15:59:55
Tuần 61-62

  Lớp GD44-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 61]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 62]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

25-04-2022

TK Brochure, catalogue (2)

GV: Nguyễn Khắc Huynh

MT04,Lầu 6

 

THỨ HAI

02-05-2022

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5

 

THỨ TƯ

27-04-2022

TK Brochure, catalogue (3)

GV: Nguyễn Khắc Huynh

MT04,Lầu 6

 

THỨ TƯ

04-05-2022

TK Brochure, catalogue (4)

GV: Nguyễn Khắc Huynh

MT04, Lầu 6

THỨ SÁU

29-04-2022

TK Poster  (5)

GV: ThS. Phạm Như Linh

MT04,Lầu 6

 

THỨ SÁU

06-05-2022

TK Poster  (6)

GV: ThS. Phạm Như Linh

MT04, Lầu 6

  Lớp GD44-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 61]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 62]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

25-04-2022

TK Brochure,catalogue (1)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT04,Lầu 6

 

THỨ HAI

02-05-2022

Nghỉ lễ 30/4-01/5

 

THỨ TƯ

27-04-2022

Copywrite (4)

GV:ThS.Lê Phương Thảo

MT01,Lầu 6

 

THỨ TƯ

04-05-2022

TK Brochure,catalogue (3)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

Nộp bài Copywrite cho TT trung tâm.

MT04 , Lầu 6

THỨ SÁU

29-04-2022

TK Brochure,catalogue (2)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

Nộp bài Poster cho TT trung tâm

MT04,Lầu 6

 

THỨ SÁU

06-05-2022

TK Brochure,catalogue (4)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT04, Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.