Hôm nay, Thứ Hai ngày 17 tháng 5 năm 2021
Thứ Sáu, 23/10/2020 - 15:36:26
TUẦN 6 - 7

 Lớp GD44-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 6]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 7]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

26-10-2020

Mạng nội bộ

Gv: Nguyễn Anh Minh

MT08, Lầu 11

 

THỨ HAI

02-11-2020

Hệ điều hành Mac Osx (1)

Gv: Nguyễn Anh Minh

MT01, Lầu 6

THỨ TƯ

28-10-2020

Màu sắc & Bố cục (5)

Gv: Th.S Vũ Thuỷ Vân

P.Hình hoạ. Lầu 2

Nhà học lý thuyết

 

THỨ TƯ

04-11-2020

Màu sắc & Bố cục (7)

Gv: Th.S Vũ Thuỷ Vân

MT01, Lầu 6

THỨ SÁU

30-10-2020

Màu sắc & Bố cục (6)

Gv: Th.S Vũ Thuỷ Vân

P.Hình hoạ. Lầu 2

Nhà học lý thuyết

 

THỨ SÁU

06-11-2020

Hệ điều hành Mac Osx (2)

Gv: Nguyễn Anh Minh

MT01, Lầu 6

 

Lớp GD44-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 6]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 7]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

26-10-2020

Màu sắc & Bố cục 7)

Gv: Th.S Lê Phương Thảo

P.Hình hoạ. Lầu 2

Nhà học lý thuyết

 

THỨ HAI

02-11-2020

Hệ điều hành Mac Osx (2) 

Gv: Lưu Tiến Khuynh

Nộp bài môn màu sắc & bố cục cho TT trung tâm

MT01, Lầu 6

Sau 19h30 HV chưa nộp bài coi như là trễ hạn

THỨ TƯ

28-10-2020

Mạng nội bộ

Gv: Nguyễn Anh Minh

MT05, Lầu 9

 

THỨ TƯ

04-11-2020

Illusrator (1)

Gv: Th.S Lê Phương Thảo

MT05, Lầu 9

THỨ SÁU

30-10-2020

Hệ điều hành Mac Osx (1) 

Gv: Lưu Tiến Khuynh

MT01, Lầu 6

 

THỨ SÁU

06-11-2020

Illustrator (2) 

Gv: Th.S Lê Phương Thảo

MT05, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.