Hôm nay, Thứ Ba ngày 4 tháng 10 năm 2022
Thứ Sáu, 08/04/2022 - 10:54:02
Tuần 59-60

   Lớp GD44-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 59]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 60]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

11-04-2022

Nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương

 

 

THỨ HAI

18-04-2022

TK Poster (3)

GV: ThS.Phạm Như Linh

MT04, Lầu 6

THỨ TƯ

13-04-2022

TK Poster (1)

GV: ThS.Phạm Như Linh

MT04,Lầu 6

 

THỨ TƯ

20-04-2022

TK Brochure,cataloge (1)

GV: Nguyễn Khắc Huynh

MT04, Lầu 6

THỨ SÁU

15-04-2022

TK Poster (2)

GV: ThS.Phạm Như Linh

MT04,Lầu 6

 

THỨ SÁU

22-04-2022

TK Poster (4)

GV: ThS.Phạm Như Linh

MT04, Lầu 6

 

Lớp GD44-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 59]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 60]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

11-04-2022

Nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương

 

 

THỨ HAI

18-04-2022

TK Poster (6)

GV: Nguyễn Văn Thịnh

MT04, Lầu 6

THỨ TƯ

13-04-2022

Copywrite (2)

GV:ThS.Lê Phương Thảo

MT01,Lầu 6

 

THỨ TƯ

20-04-2022

Copywrite (3)

GV:ThS.Lê Phương Thảo

MT01 , Lầu 6

THỨ SÁU

15-04-2022

TK Poster (5)

GV: Nguyễn Văn Thịnh

MT04,Lầu 6

 

THỨ SÁU

22-04-2022

TK Poster (7)

GV: Nguyễn Văn Thịnh

MT04, Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.