Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023
Thứ Bảy, 26/03/2022 - 10:35:57
Tuần 57-58

   Lớp GD44-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 57]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 58]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

28-03-2022

TK hệ thống CIP (8)

GV: Võ Ngọc Huy

MT03,Lầu 6

 

THỨ HAI

04-04-2022

Copywrite (2)

GV: ThS.Lê Phương Thảo

MT01, Lầu 6

THỨ TƯ

30-03-2022

TK hệ thống CIP (9)

GV: Võ Ngọc Huy

MT03,Lầu 6

 

THỨ TƯ

06-04-2022

Copywrite (3)

GV: ThS.Lê Phương Thảo

MT01, Lầu 6

THỨ SÁU

01-04-2022

Copywrite (1)

GV:ThS.Lê Phương Thảo

MT03,Lầu 6

 

THỨ SÁU

08-04-2022

Copywrite (4)

GV: ThS.Lê Phương Thảo

Nộp bài TK CIP cho TT trung tâm

MT01, Lầu 6

 

Lớp GD44-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 57]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 58]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

28-03-2022

TK Poster (1)

GV: Nguyễn Văn Thịnh

MT03,Lầu 6

 

THỨ HAI

04-04-2022

TK Poster (3)

GV: Nguyễn Văn Thịnh

Nộp bài thiết kế CIP cho TT trung tâm

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

30-03-2022

Lớp nghỉ

 

 

THỨ TƯ

06-04-2022

Copywrite (1)

GV:ThS.Lê Phương Thảo

MT01, Lầu 6

THỨ SÁU

01-04-2022

TK Poster (2)

GV: Nguyễn Văn Thịnh

MT03,Lầu 6

 

THỨ SÁU

08-04-2022

TK Poster (4)

GV: Nguyễn Văn Thịnh

MT03, Lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.