Hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022
Thứ Năm, 24/02/2022 - 15:24:26
Tuần 53-54

  Lớp GD44-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 53]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 54]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

28-02-2022

Tạp chí (3)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

MT03,Lầu 6

 

THỨ HAI

07-03-2022

Tạp chí (6)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

02-03-2022

Tạp chí (4)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

Nộp bài Typography cho TT trung tâm

MT03,Lầu 6

 

THỨ TƯ

09-03-2022

Tạp chí (7)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

04-03-2022

Tạp chí (5)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

MT03,Lầu 6

 

THỨ SÁU

11-03-2022

TK hệ thống CIP (1)

GV: Võ Ngọc Huy

MT03, Lầu 6

   Lớp GD44-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 53]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 54]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

28-02-2022

TK Lịch thiệp (4)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

Nộp bài Tạp chí cho TT trung tâm

Online

 

THỨ HAI

07-03-2022

TK hệ thống CIP (1)

GV: Võ Ngọc Huy

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

02-03-2022

TK Lịch thiệp (5)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

Online

 

THỨ TƯ

09-03-2022

TK hệ thống CIP (2)

GV: Võ Ngọc Huy

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

04-03-2022

Lớp nghỉ

 

 

THỨ SÁU

11-03-2022

TK hệ thống CIP (3)

GV: Võ Ngọc Huy

MT03, Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.