Hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022
Thứ Hai, 31/01/2022 - 14:07:26
Tuần 51-52

 

Lớp GD44-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 51]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 52]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

14-02-2022

Typography (7)

Gv: Lê Minh Thành

MT03, Lầu 6

 

THỨ HAI

21-02-2022

Typography (10)

Gv: Lê Minh Thành

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

16-02-2022

Typography (8)

Gv: Lê Minh Thành

MT03, Lầu 6

 

THỨ TƯ

23-02-2022

Tạp chí (1)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

18-02-2022

Typography (9)

Gv: Lê Minh Thành

MT03, Lầu 6

 

THỨ SÁU

25-02-2022

Tạp chí (2)

Gv: Nguyễn Hoàng Nhơn

MT03, Lầu 6

   Lớp GD44-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 51]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 52]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

14-02-2022

Tạp chí (6)

Gv: Nguyễn Giao Xuân

MT03, Lầu 6

 

THỨ HAI

21-02-2022

TK Lịch thiệp (1)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

16-02-2022

Tạp chí (7)

Gv: Nguyễn Giao Xuân

MT03, Lầu 6

 

THỨ TƯ

23-02-2022

TK Lịch thiệp (2)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

18-02-2022

Lớp nghỉ

 

 

THỨ SÁU

25-02-2022

TK Lịch thiệp (3)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT03, Lầu 6

CHỦ NHật

20-02-2022

Nhiếp ảnh (8)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

Chụp tại trường

Từ 8h00-11h00

 

 

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.